Rüya Nedir?

İnsanların uyku sırasında gördükleri şeye veya şeylere rüya diyoruz. Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı, görünen şey demektir. Rüyanın Türkçe karşılığı ”düş” tür. Ancak düş sözcüğü tam olarak rüya sözcüğünün anlamını karşılamaz. Rüya daha geniş anlamlar ifade eder. Bunların neler olduğunu ilerdeki satırlarımızda ele alacağız.

Rüya görmeyen insan yoktur. Sadece uyandıktan sonra bazı insanlar rüyalarını hatırlamazlar. Bütün insanları ilgilendiren böyle bir konun geniş ve tutuarlı bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Ne yazık ki mahiyeti itibariyle neslen şeyler söyleme imkanı yoktur. Zira rüya, ruh gibi çok soyut bir olaydır. Düşünce ve akılda soyut şeyler olmalarına rağmen, rüya derecesinde değildirler. Sonuçlarında hareketle düşünce ve akıl’ı kavramak, onları irdeleyip ortaya koymak mümkündür. Ama aynı şeyi rüya için söylemek mümkün değildir.

Rüyaları iki yönden ele almak gerelir;

a)İnanç açısından.
b)Bilim açısından.

İnanca göre rüyayı ele aldığımzda üç çeşit rüya karşımıza çıkar:

1Rahmani (doğru) rüyalar.
2Şeytani rüyalar.
3Günlük olayların etkisiyle veya vücudun rahatsızlığı sonucu meydana gelen rüyalar.
1-) Rahmani Rüyalar:

Yüce Allah’ın müjde veya korkutma mahiyetinde melekler aracılığıyla uyuyanların ruhlarına ilham ettiği rüyalardır. Bu rüyaları yüce Allah ya bilgi vermek ya da gelecekle ilgili olaylar hakkında bir işaret olmak üzere kullarına gördürür. Yüce Allah’ın indirdiği vahiylerin bir kısmı Peygamber (s.a.v) efendimize bu şekildeki rüyalar vasıtasıyla gelmiştir. Bu rüyalar haktır ve bunlara inanmak gerekir.

Kur’an-ı Kerim’de açık olarak bu çeşit rüyalardan söz edilimektedir. Hz. Yakup (a.s)’ın oğlu Hz. Yusuf (a.s)’la ilgili rüasında ve Peygamberimizn Hüdeybiye’den önce gördüğü rüyada olduğu gibi. Bu çeşit rüyaları daha çok peygamberler görmüşlerdir. Ancak normal kullarda görebilir. Bu rüyalar kimi zaman bir olayı müjdeler, kimi zaman da bir günahı yada meydana gelecek bir felaketi uyarucu olarak görülür. Bu doğru rüyalar, daha çok abdestli ve dualı olarak uykuya yatıldığı zaman, seher vaktinde, sabah namazından sonra ve kutsal gecelerde görülen rüyalardır.

İnanmamız gereken rüyalar bu çeşit rüyalardır.

2-) Şeytani rüyalar;

Şeytani rüyalar, insanları üzmek onları korkutmak ve kötü düşüncelere sevk etmek için şeytan tarafından telkin edilen zararlı rüyalardır. yüksek bir yerden düşmek, köğek tarafından ısırlmak, şehvetli ve sapıkça şeyler görmek gibi.. Bu çeşit rüya gören uyandığında telaşa kapılmamalı, rüyanın kötülüğünden Allah’ sığınmalı, yataktan kalktıktan sonra güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılmalı ve fakire sadaka vermelidir. Sadakalar, gelecek belalara engel olurlar.

3-) Günlük olayların etkisiyle meydana gelen rüyalar;

Günlük olayların etkisiyle meyadana gelen rüyalar yukarıda bahsettiğimiz iki çeşit rüya dılında bir de günlük olayların veya sıkıntının ve hastalıkların etkisiyle meyadan gelen rüyalar vardır. Beyinde, gördüğümüz, duyduğumuz, okuduğumuz ve hayal ettiğimiz bir sürü olay vardır. Bunlar bazen bilinç ve düşünce yüzeyine çıkar bazen çıkmazlar. Beynin herhangi bir yolla algıladığı bütün olayları derleyip sakladığı bir hafıza bölümü vardır. Bu hafıza bölümü iki kısıma ayrılır: Biri gerekli olan ve kullanılmak için kayıtlı bilgilerin bulunduğu işlek kısım; diğeri ise uzun ve kısa süreli algılanan bilinçli veya bilinçsiz her türlü duygunun saklandığı karanlık kısım.  Bu karanlık odaya saklanan bilgiler değişik zamanlarda, değişik  sebeplerle, hayal gücünün de yardımı ile çeşitli şekillerde rüyalarımızda açığa çıkar.

Bu şekilde meyada gelen rüyalar çoğu zaman hiç bir anlam taşımayabilecekleri gibi bazende belli şeylerin habercisi     olabilirler. Ancak bu çeşitli rüyaların haber verecekleri olaylar gelecekte meydana gelecek olaylar ilgili değil, sadece vücut ve beyinin sağlığı ile iligli gelişmelerdir. Bu gelişmeler olumlu veya olumsuz olabilirler. mesala henüz farkına varmamış bulunduğumuz herhangi bir hastalığımızın belirtisi olabilecekleri gibi sağlık ve neşenin haberciliğini de üstlenebilirler. Fakat bu tür rüyalar, genellikle daha önce yaşadığımız olayların değişik şekilerde ortaya çıkan devamı niteliğindedirler.

RuyaTabirlerin.ORg

Yorumlar
Rüya Nedir?" HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Popüler Rüya Tabirleri
Yorumlar
Hakkımızda  -   Rss  -   Sitemap  -   Bize Ulaşın
Son Aranan Rüya Tabirleri: rüyada kumru kuşun öldürüldüğünü görmek, rüyada altın bulmak çalmak, rüyada jandarmadan kaçmak, rüyada sokakta yatmak, ruyada gul dikeni, rüyada elbise yakmak, rüyada hastanede sigara içmek, rüyada kumru sevmek, ruyada kubaga bes, ruyada babamin oldugunu gormek, ruyada ask itirafi, rüyada birinin ağzının koktuğunu söylemesi, rüyada ağzının koktuğunun söylenmesi, euyada agacta orumcek agi gormek, ruyada çatı yıkılması